Miljøpolicy

Miljøpolicy

Skiltmakeren skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

Å verne om det ytre og indre miljø skal være en av Skiltmakerens høyeste prioriterte oppgaver. All vår aktivitet innenfor bedriften skal ha miljøforståelse som grunnlag. Skiltmakeren vil jobbe kontinuerlig med å utvikle prosesser som har minst mulig negativ utvikling på miljøet.

Skiltmakeren har jevnlig en åpen dialog med ansatte om hvordan vi kan utvikle rutiner som skal gi en positiv virkning på miljøet og arbeidsplassen. Gjennom å stille krav til produkter, tjenester og leverandører skal Skiltmakeren stimulere leverandørmarkedet til kontinuerlig å ha fokus på utvikling av miljøriktige produkter.

Skiltmakeren har innarbeidet krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til bl.a. ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at vi gir gode råd til våre oppdragsgivere slik at miljøet ivaretas på en hensiktsmessig og god måte. Skiltmakeren har identifisert miljøtiltak innen områdene transport, avfall, utslipp og innkjøp.

Stolt Miljøfyrtårn siden 2017!