Miljøpolicy

Miljøpolicy

Klikk her for å se Skiltmakerens innrapportering for 2022

Klikk HER for å se Skiltmakeren sin statestikk for 2023.

Skiltmakeren skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

Å verne om det ytre og indre miljø skal være en av Skiltmakerens høyeste prioriterte oppgaver. All vår aktivitet innenfor bedriften skal ha miljøforståelse som grunnlag. Skiltmakeren vil jobbe kontinuerlig med å utvikle prosesser som har minst mulig negativ utvikling på miljøet.

Skiltmakeren har jevnlig en åpen dialog med ansatte om hvordan vi kan utvikle rutiner som skal gi en positiv virkning på miljøet og arbeidsplassen. Gjennom å stille krav til produkter, tjenester og leverandører skal Skiltmakeren stimulere leverandørmarkedet til kontinuerlig å ha fokus på utvikling av miljøriktige produkter.

Skiltmakeren har innarbeidet krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til bl.a. ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at vi gir gode råd til våre oppdragsgivere slik at miljøet ivaretas på en hensiktsmessig og god måte. Skiltmakeren har identifisert miljøtiltak innen områdene transport, avfall, utslipp og innkjøp.

Skiltmakeren ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi stiller krav til våre leverandører av varer og tjenester innenfor etisk forretningsførsel, HMS, ytre miljø og kvalitet. Det forventes at leverandørene inntar en positiv og proaktiv rolle innenfor disse områdene for i samarbeid med Skiltmakeren å finne fram til gode løsninger.

Leverandører skal opprettholde høy etisk standard, god forretningsskikk og ikke handle i strid med gjeldende lover og regler, sentrale FN konvensjoner, ILO - konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal respekteres.

Det er nulltoleranse for korrupsjon i Skiltmakeren. Leverandører skal ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belønning for å oppnå, beholde eller styre forretningsvirksomhet. Slike goder kan eksempelvis være kontanter, varer, reiser eller tjenester av andre slag.

Ved bruk av underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, er leverandøren forpliktet til å videreføre disse krav.

Stian Krosby - Miljøfyrtårnansvarlig

Stolt Miljøfyrtårn siden 2017!