Resertifisert!

Skiltmakeren er resertifisert som Miljøfyrtårn

Resertifisert!

Resertifisert!

Skiltmakeren går nå inn i sin tredje periode som Miljøfyrtårn og kan med stolthet bære Miljøfyrtårn merket frem til 2026.

Skiltmakeren skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre oppdrag.

Vi er stolte over arbeidet vi har lagt ned for å komme dit vi er i dag, og vi kommer til å jobbe like hardt i perioden frem mot neste resertifisering!

Stian Krosby - Miljøfyrtårnansvarlig